De Maria’s van Jan Bilitewski

Jan Bilitewski, z.t. ‘Mary 1’ 40 x 70 cm, inkt op doek

Jan Bilitewski, z.t. ‘Mary 1’ 40 x 70 cm, inkt op doek

Jan Bilitewski, z.t. ‘Mary 2’, inkt op doek

Jan Bilitewski, z.t. ‘Mary 2’, 20 x 35 cm. inkt op doek

Kunstenaar Jan Bilitewski heeft dit jaar gewerkt aan een nieuwe serie schilderijen waarin Maria centraal staat. Wat brengt een jonge kunstenaar ertoe om haar te verbeelden?

De Maria’s in zijn schilderijen staan symbool voor de moeder en de vriendin. Ze verbeelden de relatie die je met beiden kunt hebben, in het verleden, heden en de toekomst.

Zijn werken over Maria als moeder gaan over liefde, geborgenheid, vertrouwen, herkenning. Maar ook over het moment waarop je haar deels loslaat (en zij jou) wanneer je je eigen leven gaat leiden.

Maria als vriendin staat voor de toekomst die je samen gaat bouwen, de dialoog die je met een partner voert, maar ook de geborgenheid van een relatie.

Als je naar deze twee Maria’s kijkt zie je dat de één geabstraheerd is en de ander realistischer geschilderd. Het abstracte symboliseert de toekomst die je samen met een vriendin (partner) kunt opbouwen. De realistische Maria verwijst naar een moeder, die vertrouwd en bekend is.

Deze twee en meer nieuwe schilderijen van Jan Bilitewski zijn nu te zien bij Blooz Gallery.Bekijk het nieuwe werk